ADRES:

66-200 Świebodzin

Ul.

Gen Sikorskiego 8 / 2

ZAPRASZAMY

GABINET

Kompleksowej Rehabilitacji

Fizjoterapii i Masażu

ZAPRASZA

D A W I D

N O G A J E W S K I

 

  • mgr Fizjoterapii
  • Specjalista Rehabilitacji
  • Terapeuta Manualny
  • (Kaltenborn Evjenth)
  • (Cyriax ERGOM)
  • Dyplomowany Masażysta

 

26 lat

Doświadczenia w Zawodzie

 

Ponad 15 lat

w Placówkach Służby Zdrowia

na Odziałach Szpitalnych

 

Ponad 10 lat

W Szpitalu Specjalistycznym

na Oddziale Rehabilitacji

 

Ponad 18 lat

Prywatny Gabinet

10 Lat FITMED

Obecnie FITMED SC

 

Ponad 8 Lat

W Zarządzie

Krajowej Sekcji Masazystów

Sekcja Zielonogórska

 

Ponad 4 Lata

w Zarządzie

Krajowej Sekcji Masażystów

 

Ponad 14 lat

(Do Chwili Obecnej)

w Zarządzie

Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Oddział Lubuski

 

Prywatnie

Szczęśliwy Mąż

Ojciec  Kochanych Bliźniaków

 

Hobby:

Nauka & Książki

Sport (Karate Kyokushinkai)

Z A P R A S Z A M

K O R Z Y S T A J C I E

Świadczymy Usługi

 

Nieprzerwanie Od 2004r.

 

PROFESJONALNE USŁUGI

 

Masaż & Fizjoterapia & Rehabilitacja

&

Relaks & Odnowa & Spa

 

W FITMED SC

 

Marta Nogajewska

 

Dawid Nogajewski